اخبار معاونت آموزشی - آرشیو

اجرای دوره توانمندسازی مدیران و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان
معاون آموزش سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه خبر داد:

اجرای دوره توانمندسازی مدیران و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان

معاون آموزش سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه از اجرای دوره توانمندسازی مدیران و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد.

ادامه مطلب