اخبار معاونت آموزشی - آرشیو

سازمان جهاد دانشگاهی؛ تنها مرکز آموزش "کمک پرستاری" در کرمانشاه

سازمان جهاد دانشگاهی؛ تنها مرکز آموزش "کمک پرستاری" در کرمانشاه

درراستای اجرای طرح تحول سلامت کشور و اهمیت ویژه حرفه پرستاری و بهیاری در این فرآیند، معاونت آموزش جهاد دانشگاهی کرمانشاه با اخذ مجوز از معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با نظارت معاونت پرستاری استان اقدام به برگزاری دوره یکساله برنامه تربیت و آموزش بهیاری (کمک پرستاری) نموده است. جهاد دانشگاهی در حال حاضر تنها مرکز آموزش کمک پرستاری در استان کرمانشاه است که با توجه به امکانات مطلوب و بنیه علمی قوی و بستر مناسب آموزشی، سهمیه تربیت ۵۰ کمک پرستار را برای استان اخذ کرده است. دوره بهیاری جهاد دانشگاهی شامل سه بخش نظری، عملی و بالینی است که در نهایت به دریافت مدرک کمک پرستاری و ورود به بازار کار منجر می شود. در این دوره شرکت کنندگان ۳۰۰ ساعت آموزش تئوری و عملی را در مدت دو ماه و نیم دریافت کرده و پس از آن وارد مرحله کارآموزی شده و ۱۰۸۰ ساعت کارآموزی را طی ۹ ماه در بیمارستان می گذرانند. دو هفته پایانی این دوره آموزشی هم برای آمادگی فراگیران به منظور شرکت در آزمون نهایی در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب