گزارش های تصویری

ویژه نامه الکترونیکی زیست بوم فناوری و نوآوری استان کرمانشاه منتشر شد

ویژه نامه الکترونیکی زیست بوم فناوری و نوآوری استان کرمانشاه منتشر شد گالری

«رو در رو» نیاز امروز جامعه ماست تا هم مدیران اعتماد بیشتری به شرکت‌های دانش‌بنیان کرده و با خرید نیازهای خود از تولیدات آنها، حمایتشان کنند و هم دانش‌بنیان‌ها بیشتر براساس نیاز روز جامعه، ایده‌پردازی و تولید کنند.

ادامه مطلب
نوع نگاه مدیران؛ تعیین‌کننده‌ی فرصت یا تهدید بودن تحریم‌ها/ تکمیل برج فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه تا ۲۲ بهمن

نوع نگاه مدیران؛ تعیین‌کننده‌ی فرصت یا تهدید بودن تحریم‌ها/ تکمیل برج فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه تا ۲۲ بهمن گالری

رییس جهاددانشگاهی از تحریم‌ها به‌عنوان توفیق اجباری برای کشور یاد کرد و افزود: این نوع نگاه مدیران است که تهدید یا فرصت بودن تحریم‌ها را برای کشور تعیین می‌کند، چراکه اگر در این شرایط سراغ تولیدکننده و محقق داخلی بیایند تحریم می‌تواند یک فرصت طلایی برای پیشرفت کشور باشد. 

ادامه مطلب