درباره ما

تعداد بازدید:۲۰۸۱

  • نشانی: کرمانشاه/بلوار شهید بهشتی/سه راه ۲۲ بهمن/سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

  • تلفن: 31031-083

  • دورنگار: 38257210-083

  • کد پستی: 61186-67156

  • صندوق پستی: 1317-67145

  • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15:30