اخبار معاونت آموزشی - آرشیو

رئیس جدید مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه معرفی شد

رئیس جدید مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه معرفی شد گالری

طی مراسمی با حضور رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی کرمانشاه و رییس سازمان جهاددانشگاهی استان ، دکتر خلیل جلیلی به عنوان رئیس جدید مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه معرفی و از زحمات  دکترحمیدرضا مجردی رئیس پیشین این مرکز قدردانی شد.

ادامه مطلب