اخبار پارک علم و فناوری کرمانشاه - آرشیو

نمایشگاه مدیریت سبز در سازمان برنامه و بودجه کشور افتتاح شد
با حضور واحد های فناور پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه؛

نمایشگاه مدیریت سبز در سازمان برنامه و بودجه کشور افتتاح شد

سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری درحوزه مدیریت سبز با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

ادامه مطلب