در راستای توسعه همکاری های مشترک؛ تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه منعقد شد

تفاهم نامه همکاری با هدف هم افزایی واستفاده از پتانسیل ها، امکانات آموزشی،توانمند سازی مهارتی و  توسعه آموزش‌های مشارکتی به امضاء مهندس یاور محمدی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه و مهندس بهرام بادکو رییس سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه رسید.
در راستای توسعه همکاری های مشترک؛  تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه منعقد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه، در این تفاهم نامه یکساله  که در راستای اجرای طرح جهش مهارت منعقد شد برگزاری دوره‌های آموزشی طرح جهش مهارت براساس نیازسنجی‌های به عمل آمده، همکاری دراطلاع رسانی، جذب و هدایت دانشجویان مستعد جهت شرکت در المپیادهای مهارت، آینده پژوهی در حوزه مشاغل مورد نیاز صنایع و سایر واحدهای تولیدی و خدماتی، شناسایی و تامین نیازهای مهارتی دانشجویان، دانش آموختگان دانشگاهها، متخصصان و مدیران شاغل و استفاده از پتانسیل، امکانات علمی و اجرایی طرفین جهت افزایش کیفیت دوره های آموزشی بخشی از زمینه های همکاری طرفین تفاهم نامه آمده است.

فراهم نمودن امکان استفاده از فضا و تجهیزات آموزشی موجود در مراکز اداره کل  فنی و حرفه ای جهت اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز در صورت انعقاد قرارداد آموزشی ،همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی جهاددانشگاهی استان، صدور گواهینامه های آموزشی برای افرادی که در دوره های آموزشی شرکت نموده اند، برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی خاص ،بیمه مسئولیت مدنی کارآموزان برای دوره های مشترک در حال برگزاری در فضاها و کارگاههای  فنی و حرفه ای و انجام مشاوره و هدایت آموزشی برای متقاضیان شرکت کننده در دوره های آموزش فنی و حرفه ای و معرفی شده از سوی جهاد دانشگاهی بخشی از تعهدات اداره کل فنی و حرفه ای استان در این تفاهم نامه است.

همچنین همکاری در زمینه مطالعه، بررسی و شناسایی مهارت ها، شایستگی ها، الگوهای آموزشی، فناوری های نوین و پیشرفته، معرفی مهارت آموزان فاقد مهارت و جویای کار و حائز شرایط جهت شرکت در دوره های آموزشی ، همکاری در تهیه سرفصل های آموزشی و تولید محتوای درسی و بسته های آموزشی مورد نیازاداره کل فنی و حرفه ای استان، همکاری درتدوین استانداردهای آموزشی جهت حرفه‌ها و مشاغل مورد نیاز و استانداردهای المپیاد مهارتی ، شناسایی نخبگان مهارتی جهت شرکت در مسابقات المپیاد ملی مهارت ( مراحل استانی و کشوری)، همکاری جهت راه‌اندازی، تکمیل و بهره‌برداری از مراکز آموزشی، تحقیقاتی و خدماتی مورد فنی و حرفه ای استان و ثبت نام دردوره، آزمون وصدورگواهینامه توسط کارآموزان شرکت کننده دردوره ها نیز بخشی از تعهدات سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه است .


نظر شما :