بازدید دبیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری

۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۹