گزارش تصویری نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و فرصت‌های نوین کسب و کار در زیست بوم کارآفرینی استان کرمانشاه

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱