نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کرمانشاه به همت پارک علم و فناوری استان کرمانشاه افتتاح شد.

۰۱ دی ۱۳۹۹ ۹